PUIDOUX, design center
chexbres 2015 (© roberto guscio) chexbres 2015 (© roberto guscio) croquis du projet chexbres 2015 (© roberto guscio) chexbres 2015 (© roberto guscio) chexbres 2015 (© roberto guscio) chexbres 2015 (© roberto guscio) chexbres 2015 (© roberto guscio)
chexbres 2015 (© roberto guscio)
DESIGN CENTER Coll. r. guscio, w. masiero, y. alami, h. zach von esch
Immeuble administratif + showroom - SPBH: 5 008 m2 - cube SIA: 26 420 m3 Fin de réalisation: octobre 2013